Forside
Skoven Juletræer Private/Firmaer Skoler/Institutioner Booking Nyt Kort Kontakt

Velkommen til skoven

Bålhytter, udstyr, naturfitness

Facebook

Persongalleri

Afmærkede ruter

Orienteringsløb

SMS skattejagt

Skovens træer

Regler for al færdsel i skoven

12 ting du skal nå inden du er 12

Naturfitness

Politiet i skoven

Gudstjeneste i skoven

 


Download folder (2 Mb)

Download skovkort (135K)

Velkommen til kærehave skov
Kærehave Skov er en privat skov. Den har altid været et yndet udflugtsmål for Ringsteds borgere. Frem til starten af 1900 tallet var der udskænkning, fugleskydning og skovballer mv. Da skoven blev solgt fra Kærup gods i 1914 til Landbrugs- og Husholdningsskolen Kærehave, fortsatte alene udskænkningen fra skovens thepavillion.  Fra byen kunne man dengang, såvel som i dag, nå skoven via "Kærehavestien". Skoven har, siden Landbrugsskolen lukkede i år 2000, været ejet af Søren Paludan.

Skoven er på 38 ha og er en varieret gammel løvskov. Ved skovens 3 indgange er det dog landbrugsskolens tidligere marker, der er planet til for ca. 16 år siden.  Skoven rummer mange spændende nøglebiotoper, altså særlig værdifulde levesteder for dyr og planter. Der er søer, skovenge, moser og gammel linde- og bøgeskov. Store dele af den gamle bøgeskov er særlig beskyttet med aftale indgået med Naturstyrelsen. Mange af de nu 120 år gamle bøge er fredet og skal bevares så længe de lever. Håbet er at de kan blive over 300 år gamle.

Kærehave skov, der er en privat skov, danner rammer om et demonstrationsprojekt. Projektet skal vise, hvordan der kan indgås samarbejde mellem en private skovejere og den lokale kommune. I samarbejdet med Ringsted kommune er der lagt stor vægt på kommunens institutioners brug af skoven. Du kan blandt andet opleve følgende i skoven:


Foto: Anne Prytz Schaldemose


 

  • Stisystem der kan benyttes året rundt også for kørestolsbrugere
  • Afmærkede ruter på 3,5 (blå) og 1 km (rød)
  • Motorik og naturfitnessbane for børn og alle andre, der vil lege
  • 2 bålhytter der bruges af alle men dog kan være reserveret og skal bookes af grupper på mere end 5 personer
  • Borde og bænke
  • Find vej i skoven et orienteringsløb med 20 poster  (www.findveji.dk)
  • En Sms skattejagt. (www.skatiskoven.dk)


I Kærehave skov må man:
være fra klokken 6 om morgenen til solnedgang.
færdes overalt undtagen i hegnede plantninger.
ikke skære eller klippe noget af træerne.
samle svampe, nødder, bær, frø, kogler fra skovbunden, mos, lav, grene og kviste - men kun hvad man kan nå fra vej og sti.
man må ikke ride.
cykle på veje og grusstier, men aldrig i skovbunden.
Man må ikke køre på mountainbike.
gå tur med hunden, men den skal være i snor.
aldrig grave planter op.

Hjælp med til at holde skoven ren. Der er ingen skraldespande da vi er i naturen. En del af Kærehaveprojektet er at give børnene en glæde ved og et ansvar for naturen, vær et godt eksempel.

Kærehaveprojektet er støttet af:
Nordea-fonden, Naturstyrelsen og Landdistriktsmidlerne
Nyd skovturen!
Hilsen fra skovejer Søren Paludan 20 20 30 02

 


Vi takker:

Nordeafonden

Naturstyrelsen

Landdistriksmidlerne via EU og Naturerhvervsstyrelsen

- for deres støtte til projektet!